Ture cu canoe

Ture cu canoe in Delta Dunarii - Pachete si programe private

Inchiriere CAIACE in Delta Dunarii - Tulcea, Mila23 si Crisan

Inchiriere CANOE in Delta Dunarii - Tulcea, Mila 23 si Crisan

[Adv-Assist] Ture cu caiacul in Delta Dunarii - program privat

[Adventure] Ture cu caiacul in Delta Dunarii - program privat

[Adventure] Ture cu caiacul in Delta Dunarii, Tulcea - Mila23, 3z/2n - program 2017

[Adventure] Ture cu caiacul in Delta Dunarii, Tulcea - Mila23, 4z/3n - program 2017

[Adventure] Ture cu caiacul in Delta Dunarii, Tulcea - Sulina, 7z/6n - program 2017

[Explorer] Ture cu canoe in Delta Dunarii, Mila 23, cazare 3* - pachet complet 2017